fbpx
x
Zarejestruj się i rozpocznij naukę
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Polityki Prywatności i akceptuję jej warunki.

Biała lista podatników VAT – jednodniowe szkolenie online

Podgląd kursu

Biała lista podatników VAT – jednodniowe szkolenie online

189,00 

Ten kurs zawiera najważniejsze informacje o “białej liście”. Opisuje zagadnienia związane z płatnościami oraz ich konsekwencje.

Opis

1 września 2019 roku utworzono Wykaz wszystkich podatników VAT (tzw. Biała lista) zawierający m. in. numery rachunków bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzasadnieniem dla jego wprowadzenia było ułatwienie polskim przedsiębiorcom weryfikacji swoich kontrahentów - sprawdzenie dostawcy w oparciu o Białą listę ma w założeniu zminimalizować ryzyko nieświadomego uwikłania w proceder zmierzający do wyłudzenia VAT. Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z Wykazu było jednak fakultatywne. Zmiana nastąpiła 1 stycznia 2020 roku – od tego dnia podatnicy, chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych, powinni regulować należności (przy transakcjach o wartości powyżej 15.000 PLN) przelewem na rachunek bankowy dostawcy zamieszczony na Białej liście, co w istocie oznacza obowiązek jego sprawdzenia na tej liście.

Wokół stosowania przepisów o Białej liście narosło wiele wątpliwości, czego dowodem bogate orzecznictwo organów podatkowych w tym zakresie. Dodatkowo, w międzyczasie zdążyły się one już zmienić. I choć nowelizacja z 1 lipca 2020 r. rozstrzygnęła część problemów praktycznych zgłaszanych wcześniej przez środowiska biznesowe, regulacje dotyczące Wykazu podatników VAT wciąż pozostają niejasne.

Dlatego też wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników działów finansowo-księgowych chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w szkoleniach podatkowych poświęconych tematyce Białej listy, które poprowadzi dr Sławomir Mentzen. W trakcie szkoleń kompleksowo zostaną omówione przepisy regulujące Wykaz podatników VAT (z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.), ale przede wszystkim uwaga zostanie skupiona na przyjętym w świetle praktyki podatkowej sposobie ich wykładni i stosowania.

Plan szkolenia prezentuje się następująco:

1. Zagadnienia ogólne
• Czym jest „Biała lista” i jakie dane zawiera?
• Udostępnianie, usuwanie i sprostowanie danych zamieszczonych w Wykazie

2. Rodzaje rachunków a „Biała lista”:
• Rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK
• Rachunki wirtualne
• Rachunki techniczne – subkonta
• Rachunki podmiotów zagranicznych oraz rachunki prowadzone przez banki zagraniczne
• Rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków i SKOK
• Rachunki powiernicze i depozytowe

3. Zapłata na rachunek zamieszczony w Wykazie:
• W jakich przypadkach przelew musi zostać dokonany na rachunek z „Białej listy”?
• Przelew na rachunek dostawcy niebędącego przedsiębiorcą / zwolnionego z VAT
• Pojęcie „jednorazowej wartości transakcji”
• Pojęcie „jednorazowej wartości transakcji” (zaliczki lub raty)
• Weryfikacja rachunku na dzień zlecenia przelewu
• Zapłata na rachunek zamieszczony w Wykazie a ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

4. Inne bezgotówkowe formy rozliczeń:
• Płatność przy użyciu karty płatniczej / poprzez usługę pay-by-link
• Potrącenie wierzytelności
• Potrącenie wierzytelności (prowizja pośrednika)

5. Płatność na rzecz podmiotu trzeciego względem wystawcy faktury:
• Wpłata z tytułu zajętej przez komornika wierzytelności
• Cesja wierzytelności
• Przekaz
• Faktoring / Faktoring odwrotny

6. Rozliczenia wewnątrzgrupowe:
• Płatność przy wykorzystaniu podmiotu z Grupy jako operatora płatności
• Cash-pooling
• Netting wielostronny

7. Konsekwencje dokonania płatności na rachunek spoza „Białej listy”:
• Rodzaje konsekwencji
• Konsekwencje w PIT i CIT
• Odpowiedzialność solidarna w VAT
• Możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych

Lista lekcji

Biała lista podatników VAT
Wprowadzenie
02:17
Zagadnienia ogólne
05:36
Rodzaje rachunków a „Biała lista”
12:23
Zapłata na rachunek zamieszczony w Wykazie
11:38
Inne bezgotówkowe formy rozliczeń
04:44
Płatność na rzecz podmiotu trzeciego względem wystawcy faktury
04:11
Rozliczenia wewnątrzgrupowe
03:11
Konsekwencje dokonania płatności na rachunek spoza „Białej listy”
06:49